Policyer

Hållbart skogsbruk

Policyer

Skogs- och miljöpolicy

  • Vi arbetar för en stabil, hållbar och långsiktig ökad tillväxt i skogen
  • Vi ser all areal och gör rätt åtgärd i rätt tid
  • I vår skog förvaltar vi tidigare generationers lämningar, biologisk mångfald och välkomnar ansvarsfulla besökare.

 

Här hittar du våra policyer för uppförandekod och antikorruption.

 

Foto: Dan Glöde

Miljöhänsyn, kulturstubbar runt kolbotten och kolarkoja.

Foto: Dan Glöde

Granskog i Hällefors