Skogs- och miljöpolicy

Hållbart skogsbruk

Skogs- och miljöpolicy

Skogs- och miljöpolicy

  • Vi arbetar för en stabil, hållbar och långsiktig ökad tillväxt i skogen
  • Vi ser all areal och gör rätt åtgärd i rätt tid
  • I vår skog förvaltar vi tidigare generationers lämningar, biologisk mångfald och välkomnar ansvarsfulla besökare.
Foto: Dan Glöde

Miljöhänsyn, kulturstubbar runt kolbotten och kolarkoja.

Foto: Dan Glöde

Granskog i Hällefors