Lediga jaktområden

Lediga jaktområden

Nyhet

HT Skogar har glädjen att kunna erbjuda lediga jaktarrenden på tre jaktområden i Hällefors och Tierp under jaktåret 2019/20.

Hällefors Tierp Skogar AB är ett nybildat skogsbolag som tar över delar av Bergvik Skog AB:s markinnehav per den 1 juni. Om delningen går enligt plan kommer inledningsvis tre jaktområden kunna arrenderas ut till nya eller befintliga jaktlag. Information om jaktområdena och formerna för upplåtelserna återfinns i nedanstående anbudsunderlag.

Jaktupplåtelserna på HT Skogars markinnehav styrs övergripande av dokumenten Allmänna villkor för jaktupplåtelser respektive Riktlinjer för jakt. Dessa sätter tillsammans ramarna för jaktupplåtelsen.

Anbud för jaktupplåtelser skall ha inkommit senast 2019-06-07. Anbud liksom eventuella frågor skickas per e-post till Hällefors Tierp Skogar på följande adress: jakt@htskogar.se.