Lediga jaktområden

Lediga jaktområden

Nyhet

Lediga jaktarrenden på Hällefors Tierp Skogars markinnehav under jaktåret 2020/21

Just nu har vi ett ledigt jaktområde i Svartån att arrendera ut till nya eller befintliga jaktlag. Information om jaktområdet och formerna för upplåtelserna återfinns i nedanstående anbudsunderlag.

Jaktupplåtelserna på HT Skogars markinnehav styrs övergripande av dokumenten Allmänna villkor för jaktupplåtelser respektive Riktlinjer för jakt. Dessa sätter tillsammans ramarna för jaktupplåtelsen.

Anbud för jaktområde Svartån skall ha inkommit senast 2020-09-07. Anbud liksom eventuella frågor skickas per e-post till Hällefors Tierp Skogar på följande adress: jakt@htskogar.se.