Så här sköter vi skogen

Hållbart skogsbruk

Så här sköter vi skogen

Effektiv skogsskötsel

HT Skogar strävar efter ökad tillväxt av grova, raka barrträd med begränsad produktionstid och begränsad risk för skador. Detta nås genom att välja rätt: trädslag, tidpunkt för åtgärd och täthet i beståndet.

Skötselprogrammet avser barrskog målklassad som PG (Produktion med Generell naturhänsyn) och förutsätter trakthyggesbruk (Tabell 1). Tabellen tydliggör de viktigaste besluten avseende Trädslag, senaste Tidpunkt för åtgärd och beståndets Täthet efter utförd åtgärd. Avsikten är att ge en enkel och tydlig vägledning till effektiv skogsskötsel.

Variation i produktionsskogen skapas genom ståndortsanpassning och generell naturhänsyn enligt målbilder. Variation på landskapsnivå skapas genom frivilliga avsättningar, ekologiska landskapsplaner, olika former av reservat och genom naturlig störningsdynamik.

Tryggad föryngring
Vital ungskog
Värdefull gallringsskog
Stor och lönsam skörd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
Vägval effektiv skogsskötselMager mark (T12-T-18)Medelgod mark (T19-24)Bördig mark (T25-G36)
Trädslag vid skogsodlingTallTall/GranGran/(Tall)
Plantering utförs senast år 21800 barr/ha2000 barr/ha2200 barr/ha
Täthet vid 1 m höjd1600 barr/ha1800 barr/ha2000 barr/ha
Antal röjningar0-11-22-3
Täthet vid 5 m höjd, efter röjning1700 st/ha2000 st/ha2200 st/ha
Antal gallringar0-21-21-3
Första gallring vid medelhöjd12 m12 m12 m
Täthet efter första gallring900 st/ha1 100 st/ha1 300 st/ha
Sista gallring vid medelhöjd16 m18 m20 m
Resultat av effektiv skogsskötsel
Täthet av effektiv skogsskötsel600-800 st/ha600-800 st/ha600-800 st/ha
Medelstam vid föryngringsavverkning0,2-m3fub0,3-m3fub0,4-m3fub
Föryngringsavverkning vid85-105 år70-85 år45-70 år