Om oss

Om oss

Hällefors Tierp Skogar

Om oss

Vi är ett nybildat skogsbolag som under 2019 tog över 100 000 hektar mark från Bergvik Skog AB. Hällefors Tierp skogar ägs av bolag inom Länsförsäkringsgruppen.

Våra skogar finns kring Hällefors i Bergslagen och kring Tierp i norra Uppland. Markerna är bördiga och har en lång skoglig historia. De har brukats i flera hundra år och varit en viktig resurs för det bergsbruk som kännetecknade Bergslagen i äldre tider. Nu ger de virke åt modern skogsindustri och är en bas i dagens omställning till ett kretsloppsbaserat samhälle.

För oss är det självklart att våra skogar ska brukas ansvarsfullt och uthålligt med hänsyn till skogens alla värden.

Vår mark

Se våra markområden

Skogliga uppgifter

Total areal100 000 hektar
Produktiv skogsmark82 000 hektar
Brukad areal75 000 hektar
Naturvårdsområden7 000 hektar
Årlig avverkning350 000 m3fub
Därav gallring75 000 m3fub

Historia

Skogarna i Bergslagen har brukats i flera hundra år. De utgjorde basen för det bergsbruk som starkt bidrog till att välståndet utvecklades under tidigare sekel. Skogen gav virke till gruvdriften där virket användes för tillmakning. Man eldade på berget och fick det att spricka efter häftig avkylning. Våra skogar är fulla av tidigare gruvor, en del framgångsrika men många ganska betydelselösa då berget inte höll vad det lovade.

Senare när Bergslagen var centrum för en betydande järn- och stålframställning användes skogen i stor omfattning till framställning av träkol. I våra skogar finns mängder av lämningar av gamla kolmilor. Troligen finns det flera tusen gamla utrivna kolmilor på våra marker.