Startsida

Välkommen till

Hällefors Tierp Skogar

Vår uppgift är att ansvarsfullt och uthålligt förvalta vatten, jord och skog på våra marker.

symbol-virke-63x45

Om Hällefors Tierps skogar

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland….

symbol-hjort

Jakt och andra upplåtelser

Jakt är ett värdefullt sätt att uthålligt tillvarata skogens nyttigheter och ge jägare utrymme till positiva upplevelser.

symbol-kotte

Ansvarsfullt skogsbruk

Skog kan brukas uthålligt och de resurser som skogen ger kan ständigt förnyas.

fors-fagelperspektiv

Aktuellt

HT skogar förstärker verksamheten på huvudkontoret i Uppsala.

Vi har nöjet att hälsa Torleif Carlsson välkommen som IT-ansvarig för HT-skogar.

skog-mossa

Aktuellt

HT Skogar är mycket glada och nöjda att kunna presentera våra två första skogvaktare

Det är Tore Rumler och Jonas Sandström som förstärker upp den operativa verksamheten på Hällefors respektive Tierpdistriktet.

skog-vag

Aktuellt

HT Skogar rekryterar och förstärker verksamheten på distrikt Hällefors

Vi är mycket glada att kunna presentera Jan Rosqvist som ny medarbetare hos HT skogar. Jan blir skogsvårdsansvarig inom distrikt Hällefors och kommer att vara placerad på det nyöppnade distriktskontoret i Nora.

skog-vag-ovan

Aktuellt

Fusion mellan BV4 Skog AB, där markinnehavet vid delningen av Bergvik placerades, och Hällefors Tierps Skogar AB, där driften har skötts till lagfarten för markinnehavet blev klar, är nu verkställd

Fusionen mellan moderbolaget BV4 Skog AB och dotterbolaget Hällefors Tierps Skogar AB verkställdes per den 26 september. Det innebär att det nu bara finns ett bolag, nämligen Hällefors Tierp Skogar AB.

mossa-pa-trad

Aktuellt

BV4 Skog AB och Hällefors Tierps Skogar AB fusionerar

Hällefors Tierps Skogar AB bildades i slutet av 2018 av bolag inom Länsförsäkringsgruppen i syfte att förbereda verksamheten på det blivande skogsinnehavet. I detta bolag har all operativ verksamhet legat och personalen anställts. I samband med fissionen den 31 maj 2019 där Bergvik Skog väst AB delades överfördes skogsmarken och alla tillgångar till ett bolag som fick namnet BV4 Skog AB.

hygge

Pressmeddelande

Länsförsäkringsgruppen startar nytt gemensamt skogsbolag

Länsförsäkringsgruppens nybildade skogsbolag, Hällefors Tierp Skogar AB, tar i och med omstruktureringen av Bergvik Skog över drygt 80 000 ha produktiv skogsmark för fortsatt förvaltning och utveckling i egen regi.

blandskog-dal

Aktuellt

HT Skogar har glädjen att presentera ytterligare två nya medarbetare

Det är våra två distriktschefer Erik och Lars. Vi är verkligen glada över att nu ha knutit en skara mycket kompetenta och erfarna medarbetare till företaget. Distriktscheferna tillsammans med fastighetschefen och ekonomiansvarig och VD bildar företagets ledningsgrupp.

skog-mossa

Aktuellt

Ny personal på HT Skogar

HT Skogar har glädjen att meddela att vi anställt två nya medarbetare som bägge börjar sitt arbete hos oss den 1 juni.

ryggsack-beskuren

Aktuellt

Kommunikation med befintliga jägare

Hällefors Tierp Skogars kommunikation med tidigare arrendatorer av jakt inför jaktåret 2019/20.

narbild-alg

Aktuellt

Information till jaktarrendatorerna

Vi får många frågor från de som idag arrenderar mark för jakt på de marker som HT Skogar kommer att överta kring den 1 juni. Vi avser att återkomma till varje jaktlag före den 20 maj men kan redan nu ge lite generell information.

blommor-skog

Aktuellt

Dan Glöde blir ny VD

Styrelsen för Hällefors Tierps Skogar AB har utsett Dan Glöde till ny VD i bolaget. Dan Glöde arbetar för närvarande som VD för Hargs Bruk AB och kommer att övergå i sin nya anställning senast 2019-08-25.

Dan har mångårig erfarenhet från praktiskt skogsbruk från sin tid på olika chefsbefattningar på Mellanskog och en gedigen forskarbakgrund från sin tid på SkogForsk. Dan är jägmästare och skoglig doktor.

Lars-Eric Åström säger att styrelsen för Hällefors Tierps Skogar är mycket nöjd med att knyta Dan Glöde som verkställande direktör till bolaget. Dan har en gedigen bakgrund för uppgiften och vi känner att förvaltningen av bolagets skogar kommer att hamna i mycket goda händer.

Vårt markinnehav

Var finns Hällefors
Tierp Skogar?

Hällefors Tierp Skogar AB är ett nybildat skogsbolag som under andra kvartalet 2019 har tagit över cirka 100 000 hektar mark från Bergvik Skog AB. Bildandet skedde i samband med att Bergvik Skog omstrukturerades och ägare till Hällefors Tierp skogar blev ett bolag inom Länsförsäkringsgruppen.

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland. Markerna är bördiga och har en lång skoglig historia. De har brukats i flera hundra år och varit en viktig resurs för det bergsbruk som kännetecknade Bergslagen i äldre tider. Nu ger de virke åt modern skogsindustri och är en viktig resurs i dagens omställning till ett kretsloppsbaserat samhälle. För oss är det självklart att våra skogar ska brukas ansvarsfullt och uthålligt med hänsyn till skogens alla värden.

Kontakta oss

Här finner du kontakt och faktureringsuppgifter.

Hållbart skogsbruk

Skog kan brukas uthålligt och de resurser som skogen ger kan ständigt förnyas.

Om Hällefors Tierp skogar

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland.