Certifiering

Hållbart skogsbruk

Certifiering

Hällefors Tierp Skogars skogsbruk är certifierat enligt FSC®:s och PEFC:s svenska skogsbruksstandarder som bidrar till att konsumenter kan välja skogsprodukter som baseras på råvara från uthålligt brukade skogar.

FSC och PEFC är ledande organisationer som utvecklar standarder för uthålligt skogsbruk. Dessa balanserar och tar hänsyn till produktion, miljö och sociala aspekter kopplade till skogsbruk och handel med skogsprodukter.

Gruppcertifiering hos Prosilva

En skogsbrukare kan välja att vara direkt- eller gruppcertifierad. HT Skogar har valt att gå in som medlem i Skogscertifiering Prosilva AB:s paraply för gruppcertifierade skogsägare och verkar därmed inom ramarna för Prosilvas skogsbrukscertifikat.
Prosilva har följande certifikat- och licensnummer:

  • FSC-certifikatnummer: SCS-FM/COC-00153G
  • FSC-varumärkeslicensnummer: FSC-C105738
  • PEFC-certifikatnummer: 1700081-02
  • PEFC-logolicensnummer: PEFC/05-22-19

Mer information om Prosilvas certifikat och Hällefors Tierp Skogars certifikat återfinns på Prosilvas webbplats. Frågor och synpunkter på Hällefors Tierp Skogars certifikat och skogsbruk kan lämnas till oss, se Kontakt .

Information om paraplyorganisationen och gruppen finns också på FSCs databas, https://info.fsc.org/

Ansvar som certifierad skogsbrukare

Som certifierad skogsägare åtar sig Hällefors Tierp Skogar att bedriva skogsbruket i enlighet med de krav som specificeras i FSC:s och PEFC:s skogsbruksstandarder.

Ekologisk landskapsplanering

HT Skogar bedriver skogsbruk utifrån ett lanskapsekologiskt perspektiv. Detta innebär att hänsyn tas till förutsättningar i en större geografi än bara företagets egna markinnehav och att naturvärden prioriteras utifrån resultat av regionala bristanalyser. Ett arbete har inletts för att uppdatera nuvarande planer, vilket beräknas slutföras under 2019.

Naturvårdsavsättningar

Certifieringsstandarderna kräver skogsbrukare undantar minst 5% av den produktiva skogsmarken från skogsbruk med annat syfte än att stärka naturvärdena. Detta sker genom så kallade naturvårdsavsättningar. Här ingår även nyckelbiotoper.

På HT Skogars markinnehav återfinns naturvårdsavsättningarna (2019-02-18) på följande platser:

Avsättningar Hällefors
Avsättningar Tierp

Skogar med höga bevarandevärden

FSC:s skogsbruksstandard pekar ut skogar med höga bevarandevärden. På HT Skogars markinnehav är det endast skog inom vattenskyddsområden som kan kategoriseras som sådana. För att bevara och skydda vattentäkter från skador följer HT Skogars kontrakterade avverkningsorganisationer lokala föreskrifter och de rutiner som de har utarbetat för skogsbruksåtgärder inom vattenskyddsområden.

Frågor eller synpunkter

Frågor om eller synpunkter på HT Skogars skogsbruk skickas till info@htskogar.se alternativt till vårt certifieringsparaply, Prosilva på kontakta@skogscertifiering.se.

Kontakta oss

Här finner du kontakt och faktureringsuppgifter.

Hållbart skogsbruk

Skog kan brukas uthålligt och de resurser som skogen ger kan ständigt förnyas.

Om Hällefors Tierp skogar

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland.