Mål och styrelse

Om oss

Mål och styrelse

Övergripande mål

  • Vi ska öka tillväxten av grova, raka barrträd, med kort tillväxttid och låg risk för skador, så att upptaget av CO2 och den ekonomiska avkastningen växer.
  • Vårt skogsbruk tillsammans med floran och faunans naturliga migration bidrar till en ökad mångfald av arter knutna till det skogsklädda landskapet.
  • Vi ska arbeta innovativt med utveckling av befintliga och nya affärer och värden.
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare och hög trivsel på arbetsplatsen.

Styrelsens medlemmar

Beatrice Kämpe-Nikolausson

Styrelsens ordförande

Ann-Christine Norrström

Ordförande Länsförsäkringar Bergslagen

Jonas Rosman

VD Länsförsäkringar Skaraborg

Jan-Olof Torstensson

Ordförande Länsförsäkringar Kalmar län