Vision och värdegrund

Om oss

Vision och värdegrund

Om oss

Vår vision

Våra barn och kommande generationer ska vara stolta för den skog vi skapar till värde för våra ägare, våra kunder, allmänheten och arterna i skogen.

Vår värdegrund

Vi är engagerade, ansvarsfulla, omtänksamma med fokus på innovativt, aktivt och hållbart skogsbruk.

Foto: Karin Graemer