Samarbete Slotterberget

Hållbart skogsbruk

Samarbete Slotterberget

Samarbete Slotterberget

Sedan 2022 har Hällefors Tierp Skogar AB och Järnboås Bygdegårdsförening ett samarbetsavtal avseende Slotterbergets gruvområde i Hällefors kommun. Bygdegårdsföreningen anordnar och guidar turer i området samt sköter skyltning, stigar mm för att tydliggöra de kulturlämningar som finns kvar. Skogliga åtgärder i området föregås alltid med ett samråd där vi tillsammans planerar och diskuterar det som skall genomföras. Vi ser också över vad som kan utföras med maskinell och manuell kraft för att lyfta fram de olika kulturlämningarna som berörs.

Björn Skeppner från Bygdegårdsföreningen passade på att dokumentera den senaste åtgärden i området där två mindre föryngringsytor avverkats maskinellt samtidigt som en manuell huggare bistod med avverkning runt några av kulturlämningarna. De avverkade ytorna skall föryngras naturligt med hjälp av de fröträd som lämnats kvar.

För alla som vill veta mer om gruvdriften vid Slotterberget och järnframställning i Bergslagen rekommenderar vi att ni kontaktar Järnboås Bygdegårdsförening och Björn Skeppner 070-592 94 80 för en guidad tur.