Jakt och upplåtelser

Jakt

och andra upplåtelser

Upplåtelser

Hällefors Tierp Skogar upplåter jakt och fiske men upplåter även marker till andra ändamål.

Jakt är ett värdefullt sätt att uthålligt tillvarata skogens nyttigheter och ge jägare utrymme till positiva upplevelser. Hällefors Tierp Skogar upplåter jakt till över tusen jägare och på våra marker skjuts årligen älgar, rådjur, kronvilt samt vildsvin. Om du vill jaga på våra marker ber vi dig kontakta några av de jaktlag som har jakträtten. Du kan söka dig fram till jaktlagen på kartan här invid.

Markerna kring Hällefors och Tierp är viltrika. I vissa områden är vilttätheten så hög så att skogsproduktionen och den biologiska mångfalden tar skada. Där vill vi att avskjutningen ska öka så att det blir en bättre balans mellan vilt och andra intressen.

Jaktomården

Se våra jaktområden i Hällefors och Tierp

Jägarna

De flesta som jagar på våra marker bor nära jaktmarken. Vi sätter värde på att ortsbefolkningen och de som arbetar i skogen ska ha goda jaktmöjligheter. Att jaga är en del av en livsstil som är viktig för många människor. Att vara jägare innebär även ett stort ansvar. De som jagar hos oss ska ha en hög jaktlig etik och sköta jakt och vilt på ett föredömligt sätt.

Att fiska

Vi upplåter rätten till fiske i våra sjöar på samma sätt som vi upplåter jakten. Ofta är det fiskevårdsföreningar som har arrenderat fiskerätten och söker du fiskevatten så kan du kontakta fiskevårdsföreningar i ditt område.

Andra upplåtelser

Hällefors Tierp Skogar upplåter även marker till andra ändamål än jakt och fiske. Om du vill arrendera mark av oss ska du kontakta info@htskogar.se.

Kontakta oss

Här finner du kontakt och faktureringsuppgifter.

Hållbart skogsbruk

Skog kan brukas uthålligt och de resurser som skogen ger kan ständigt förnyas.

Om Hällefors Tierp skogar

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland.