Vindkraft

Upplåtelser

Vindkraft

HT Skogar och Arise ingår partnerskap för att utveckla eventuella vindkraftsprojekt

– Som komplement till vårt aktiva och hållbara skogsbruk känns det väldigt bra att tillsammans med Arise, en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft, skapa möjligheter för utveckling av förnybar och utsläppsfri elproduktion i Mellansverige, säger Dan Glöde, VD, HT Skogar.

Avtalet innebär att Arise får rätten att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för etablering av vindkraft på HT skogars markinnehav. Det är ett långsiktigt projekt som börjar med att se om det finns lämpliga områden för vindkraft, för att sedan gå vidare med miljökonsekvensbeskrivningar, samråd, vindmätningar med mera.

Dan Glöde, VD, HT Skogar