Vindkraft

Upplåtelser

Vindkraft

HT Skogar och Arise ingår partnerskap för att utveckla eventuella vindkraftsprojekt

– Som komplement till vårt aktiva och hållbara skogsbruk känns det väldigt bra att tillsammans med Arise, en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft, skapa möjligheter för utveckling av förnybar och utsläppsfri elproduktion i Mellansverige, säger Dan Glöde, VD, HT Skogar.

Avtalet innebär att Arise får rätten att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för etablering av vindkraft på HT skogars markinnehav. Det är ett långsiktigt projekt som börjar med att se om det finns lämpliga områden för vindkraft, för att sedan gå vidare med miljökonsekvensbeskrivningar, samråd, vindmätningar med mera.

HT Skogar erbjuder möjlighet till tidig dialog. Syftet är att Du som har synpunkter eller information om ett av våra vindområden skall ha möjlighet att delge oss detta före projektering påbörjas för en eventuell vindkraftsetablering. Om det sedan blir aktuellt med projektering inom vindområdet kommer vi att sammanställa synpunkterna och lämna dessa till projektören.

Vindområden

För att lämna synpunkter kan du kontakta oss antingen via brev eller e-post

Hällefors Tierp Skogar AB
Vindkraftansvarig
Fyrisborgsgatan 5
75450 UPPSALA

e-post: vindkraft@htskogar.se

Dan Glöde, VD, HT Skogar