Miljörevision 2020 avklarad och godkänd

Miljörevision 2020 avklarad och godkänd 

Nyhet

HT skogar har haft sin årliga miljörevision (enligt  FSC PSC standard).

Vi är mycket nöjda! Vi är nu godkända med bara två mindre avvikelser, berättar Dan Glöde, VD HT Skogar.

På bilden ser du till vänster Lars Granberg, HT Skogar, Jan Rosqvist, HT Skogar samt Interteks revisor Patrik Vendel. (Foto: Dan Glöde)