Kommunikation med befintliga jägare

Kommunikation med befintliga jägare

Nyhet

Hällefors Tierp Skogars kommunikation med tidigare arrendatorer av jakt inför jaktåret 2019/20.

HT Skogar har i dagarna kontaktat samtliga kontaktpersoner som finns registrerade i det register över jaktupplåtelser på företagets marker som har övertagits från Bergvik Skog/Stora Enso Skog. I kommunikationen med jaktlagen uppmanas dessa ta del av kartor och generell information på företaget webbsida.

HT Skogar har utifrån gränserna för tidigare jaktupplåtelser och företagets nya markinnehav skapat jaktområden. Vissa jaktområden kommer arrenderas av två jaktlag, t.ex. i Hälleforsområdet där Hellefors JSK arrenderar småviltjakten och andra jaktlag högviltjakten. Nedan finns länkar till kartorna.

Jaktupplåtelserna på HT Skogars markinnehav styrs övergripande av dokumenten Allmänna villkor för jaktupplåtelser respektive Riktlinjer för jakt. Dessa sätter tillsammans med specifika villkor (som anges på fakturan) ramarna för jaktupplåtelsen.

I de fall det finns specifika villkor är dessa kommunicerade direkt till respektive kontaktperson/jaktlag innan fakturering.