Kommunikation med befintliga jägare

Kommunikation med befintliga jägare

Nyhet

Hällefors Tierp Skogars kommunikation med tidigare arrendatorer av jakt inför jaktåret 2019/20.

HT Skogar har i mitten av maj kontaktat samtliga kontaktpersoner som finns registrerade i det register över tidigare jaktupplåtelser på företagets marker som har övertagits från Bergvik Skog/Stora Enso Skog. I kommunikationen med jaktlagen uppmanas dessa ta del av kartor och generell information på företaget webbsida.

HT Skogar har utifrån gränserna för tidigare jaktupplåtelser och företagets nya markinnehav skapat jaktområden. Dessa har i stor utsträckning erbjudits till de tidigare jakträttsinnehavarna. Vissa jaktområden kommer arrenderas av två jaktlag, t.ex. i Hälleforsområdet där Hellefors JSK arrenderar all jakt exkl. älg, kronvilt och björn och andra jaktlag jakten på älg, kronvilt och björn. Nedan finns länkar till kartorna.

Jaktupplåtelserna på HT Skogars markinnehav styrs övergripande av dokumenten Allmänna villkor för jaktupplåtelser respektive Riktlinjer för jakt. Dessa sätter tillsammans med specifika villkor (som anges på fakturan) ramarna för jaktupplåtelsen.

I de fall det finns specifika villkor är dessa kommunicerade direkt till respektive kontaktperson/jaktlag innan fakturering.

Tidigare jakträttsinnehavare som inte har blivit kontaktade ombeds att snarast höra av sig per e-post till jakt@htskogar.se.