HT Skogar är mycket glada och nöjda att kunna presentera våra två första skogvaktare

Ny personal på HT Skogar

Nyhet

HT Skogar är mycket glada och nöjda att kunna presentera våra två första skogvaktare. Det är Tore Rumler och Jonas Sandström som förstärker upp den operativa verksamheten på Hällefors respektive Tierpdistriktet.

Tore Rumler

Tore anställs som skogvaktare inom distrikt Hällefors och påbörjar sin tjänst den 1 augusti. Han är utbildad skogstekniker och viltmästare med en stor och bred erfarenhet av produktionsledning och uppföljning av avverkning, skogsvård och biobränsle. Tore kommer närmast från Skogstjänst där han har arbetat med inköp och försäljning av biobränsle.

Jonas Sandström

Jonas är vår nya skogvaktare på distrikt Tierp, han är skogsmästare och han kommer närmst från Stora Enso och börjar sin nya tjänst hos oss 10 Augusti. I sin nya befattning får han initialt ansvar för skogsvård, vägar och bränsle.