Fusion mellan BV4 Skog AB

Fusion mellan BV4 Skog AB

Nyhet

Fusion mellan BV4 Skog AB, där markinnehavet vid delningen av Bergvik placerades, och Hällefors Tierps Skogar AB, där driften har skötts till lagfarten för markinnehavet blev klar, är nu verkställd.

Fusionen mellan moderbolaget BV4 Skog AB (orgnr 559207-6425) och dotterbolaget Hällefors Tierps Skogar AB (orgnr 559184-3452) verkställdes per den 26 september. I samband med fusionen namnändrades BV4 Skog AB till Hällefors Tierp Skogar AB (utan s efter Tierp).

Fusionen innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter övertas av moderbolaget. Avtal som slutits med dotterbolaget övertas automatiskt av moderbolaget. Dotterbolaget har därefter upplösts.

Ytterligare information lämnas av ekonomiansvarig Anna Johnsson 070-272 64 77 eller VD Dan Glöde 070-654 11 50.