BV4 Skog AB och Hällefors Tierps Skogar AB fusionerar

BV4 Skog AB och Hällefors Tierps Skogar AB fusionerar

Nyhet

Hällefors Tierps Skogar AB bildades i slutet av 2018 av bolag inom Länsförsäkringsgruppen i syfte att förbereda verksamheten på det blivande skogsinnehavet. I detta bolag har all operativ verksamhet legat och personalen anställts.

I samband med fissionen den 31 maj 2019 där Bergvik Skog väst AB delades överfördes skogsmarken och alla tillgångar till ett bolag som fick namnet BV4 Skog AB. Även detta bolag ägs av bolag inom Länsförsäkringsgruppen men har begränsad operativ verksamhet. För att renodla och förenkla verksamheten har BV4 Skog AB förvärvat samtliga aktier i Hällefors Tierps Skogar AB per den 2 juli 2019.

En ansökan om att fusionera de bägge bolagen kommer att lämnas in till Bolagsverket och fusionen beräknas ske under september månad. För kunder och leverantörer till de bägge bolagen har ovan beskrivna händelser ingen praktisk betydelse och i samband med fusionen namnändrar BV4 Skog AB till Hällefors Tierp Skogar AB.

För borgenärer till Hällefors Tierps Skogar AB finns ytterligare information via nedanstående länk.

Ytterligare information kan lämnas av Vd Per Olsson 070-642 23 63.