Våra mål

Våra mål

Hällefors Tierp Skogar

Våra mål

Hällefors Tierp Skogar har som mål att uthålligt och med hänsyn till skogens alla värden förvalta skogsinnehavet så att ägarna får god avkastning och att samhället kan utvecklas positivt. Detta innebär att vi vill slå vakt om en hög produktion av värdefullt virke samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Vi har också som mål att människor som arbetar eller vistas i våra skogar ska trivas och uppskatta våra skogar